De zusters clarissen gaan hun nieuwe Meditatieruimte realiseren!

Met het bouwen van een nieuwe, grotere meditatieruimte kunnen meer gasten delen in het biddende leven van de zusters en genieten van fijne stilte dagen en retraite. Door meditatie ervaar je op inspirerende wijze ontspanning, verdieping en verbinding met jezelf.

De zusters clarissen willen graag tegemoet komen aan de, in de afgelopen jaren, toegenomen belangstelling voor meditatie. Het bouwen van een grotere meditatieruimte is echter geen onderwerp voor de externe financiering door instanties.

Om de realisatie van een grotere meditatieruimte, en daarmee de gastvrijheid en de mogelijkheden in het klooster, meer kans te geven is deze inzamelingsactie gehouden.

Het was een zeer bijzondere combinatie: crowdfunding en mediteren. Crowdfunding draait om zo veel mogelijk lawaai maken en mediteren juist om stilte... En toch komen deze beide zaken perfect samen in het crowdfunding project voor een nieuwe meditatieruimte voor de zuster Clarissen te Megen. 

 

Maar er is ook nog een hele weg te gaan om de Meditatieruimte in het klooster Sint-Josephsberg te realiseren.

 

                                --Binnenkort wordt u uitgenodigd om een 'BOUWREIS' te maken 

                              om zo op de hoogte te blijven van alle spannende ontwikkelingen--

 

Met warme groet,  Team Clara en Agnes.

Lees meer Lees minder
van totaal € 100.000 (101%)

De bouwreis van start met een filmpje

12-12-2021 | 15:32

 

De 'Bouwreis' start met het geven van een inkijkje in de kerk van het klooster Sint-Josephsberg. 

Het Team Clara en Agnes heeft in het voorjaar van 2021 de fondsenwerving begeleid en uiteindelijk 

is er een geweldig bedrag opgehaald met uw steun. Nogmaals hartelijk dank, dat u de 

Zusters clarissen heeft gesteund om de nieuwe meditatieruimte te realiseren in de kloosterkerk.

Gaat u met ons mee op reis tijdens het hele proces van de (ver)bouw?

 

Alle goeds toegewenst met een warme Adventsgroet,

namens de Clarissen van Megen en het Team Clara en Agnes, 

namens Leo Fijen, ambassadeur van de fondsenwerving, 

en namens Marie-Jolanda Bresser, voorzitter van het Team Clara en Agnes.

Lees meer | Bekijk alle