De bouwreis van start met een filmpje

12 december 2021 15:32

 

De 'Bouwreis' start met het geven van een inkijkje in de kerk van het klooster Sint-Josephsberg. 

Het Team Clara en Agnes heeft in het voorjaar van 2021 de fondsenwerving begeleid en uiteindelijk 

is er een geweldig bedrag opgehaald met uw steun. Nogmaals hartelijk dank, dat u de 

Zusters clarissen heeft gesteund om de nieuwe meditatieruimte te realiseren in de kloosterkerk.

Gaat u met ons mee op reis tijdens het hele proces van de (ver)bouw?

 

Alle goeds toegewenst met een warme Adventsgroet,

namens de Clarissen van Megen en het Team Clara en Agnes, 

namens Leo Fijen, ambassadeur van de fondsenwerving, 

en namens Marie-Jolanda Bresser, voorzitter van het Team Clara en Agnes.